Menu

TP.HCM: Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020

( 29-01-2015 - 01:48 PM ) - Lượt xem: 1001

Đối mặt với những thách thức từ các tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu, năm 2014, TP.HCM đã tập trung xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện về vấn đề chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, như ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11-6-2014 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội Nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, năm qua TP. cũng tăng cường tuyên truyền về biến đổi khí hậu đến các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài; chuẩn bị tổ chức hội thi, tập huấn, tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức quốc tế trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2015, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu trên các kênh thông tin và truyền thông, lồng ghép vào chương trình giáo dục đào tạo cho học sinh các cấp.

Cũng trong năm nay, TP.HCM nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với một số ngành và lĩnh vực; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm đàm phán vận động các nước, các nhà tài trợ hỗ trợ TP ưu tiên giải quyết các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các Tin Tức KhácVideo clip

Dự án mới

Đối tác