Menu

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

( 09-03-2015 - 09:48 AM ) - Lượt xem: 1455

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

 

Các Tin Tức KhácVideo clip

Dự án mới

Đối tác