Menu

Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/01/2015

( 30-01-2015 - 10:53 AM ) - Lượt xem: 983

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 Khoá XIII, Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua và ban hành luật bảo vệ môi trường, cụ thể:

Một số điểm thay đổi đáng chú ý so với Luật 2005 như sau:
- Quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7;
- Quy định cụ thể thêm về nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường tại mục 1 - Chương II;
- Quy định thêm các nội dung chính của báo cáo đánh giá và cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung đối tượng phải lập ĐMC (Điều 14, Điều 15) 
- Bỏ một số quy định cụ thể trong Luật về đối tượng phải lập Đánh giá tác động môi trường và giao cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục các dự án thuộc diện này(Điều 18)
- Quy định thêm đối tượng, nội dung, trình tự lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại mục 4 Chương II
- Việc bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên được cụ thể hóa hơn tại Chương III.

 

Download theo đường link :
 https://drive.google.com/file/d/0B-DUSpWcMxMfeWNvSVFBRkpwUVU/edit?usp=sharing

Các Tin Tức KhácVideo clip

Dự án mới

Đối tác