Menu

Góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

( 30-01-2015 - 12:07 PM ) - Lượt xem: 1594

Ngày 20/01/2015 tại Hà Nội, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động. Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn An Lương, Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn An Lương, Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam, Chủ trì Hội thảo

Đến dự Hội thảo có TS. Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ đến từ TLĐLĐVN, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề cụ thể như: Các chính sách chung của Nhà nước và các nguyên tắc bảo đảm ATVSLĐ; Các chính sách và quy định về ATVSLĐ cho đối tượng người lao động không có quan hệ lao động; Vấn đề khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; và Vấn đề liên quan đến Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn An Lương cho rằng một số chính sách cần được đưa vào trong Dự thảo Luật ATVSLĐ, trong đó chính sách quan trọng đầu tiên cần nêu  là bảo đảm cho người lao động quyền được làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh. Vấn đề xã hội hóa ATVSLĐ với cách hiểu đầy đủ là mở rộng sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội vào các hoạt động bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống TNLĐ, BNN cho NLĐ và việc gắn ATVSLĐ với BVMT & ứng phó biến đổi khí hậu là những chính sách rất quan trọng của Nhà nước để đưa vào trong Dự thảo Luật ATVSLĐ. “Bảo đảm ATVSLĐ là trách nhiệm của mọi cấp chính quyền, mọi tổ chức, cá nhân, nhất là NSDLĐ và NLĐ” là một nguyên tắc rất cơ bản và cần đưa thành nguyên tắc đầu tiên. Dự thảo Luật đã mở rộng đối tượng áp dụng Luật đến cả những NLĐ không có quan hệ lao động là hết sức hợp lý. Bên cạnh đó, các chính sách cụ thể của Nhà nước đối với đối tượng không có quan hệ lao động nên có quy định rõ ràng và các chính sách đó có tính khả thi cao, trước hết là về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, về tư vấn pháp luật và các biện pháp khoa học, công nghệ bảo đảm ATVSLĐ. Dự thảo Luật cần bắt buộc khu vực không có quan hệ lao động báo cáo, thống kê các loại TNLĐ, BNN và bổ sung trách nhiệm báo cáo, thống kê cho chính quyền cơ sở xã, phường.

PGS.TS. Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh: bảo đảm ATVSLĐ là bảo đảm điều kiện lao động không có tác động xấu tới sức khỏe của người lao động không chỉ trong quá trình lao động mà còn ngay cả sau khi kết thúc quá trình lao động bởi vì có những hậu quả do môi trường lao động xuất hiện sau hàng năm hoặc hàng chục năm kết thúc quá trình lao động. Ngoài ra, Dự thảo cũng cần quy định về trách nhiệm quản lý ATVSLĐ của các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp.

Liên quan đến vấn đề Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ, ông Nguyễn Văn Khuông, Tổng Thư ký Hội ATVSLĐ Việt Nam cho rằng, vấn đề Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ cần được sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ vào Dự thảo Luật. Ngoài ra, việc quy định “quyền quản lý” của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội (Bộ LĐTBXH)là “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động” là chưa hợp lý, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Ông viện dẫn, trong tổng số 76 QCVN về ATVSLĐ hiện có, Bộ LĐTBXH chủ trì xây dựng được 09 QCVN. Ngoài ra, ATVSLĐ là một lĩnh vực đa ngành, trong đó có những lĩnh vực rất đặc thù, vì vậy, nếu chỉ có Bộ LĐTBXH có “quyền quản lý” nói trên thì sẽ gặp nhiều khó khăn, làm chậm trễ tiến độ “Quy chuẩn hóa” các tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông cũng đề xuất Dự thảo Luật nên quy định Bộ LĐTBXH chỉ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ cho các lĩnh vực có tính chất đa ngành, còn các quy chuẩn mang tính đặc thù của các Bộ, các ngành thì giao cho các Bộ, ngành chức năng thực hiện.

Góp ý cho Dự thảo, TS. Nguyễn Thế Công, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đề xuất cần đưa những tiến bộ về khoa học quản lý, khoa học kỹ thuật về ATVSLĐ vào trong Dự thảo Luật ATVSLĐ. Đồng thời, cần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất và lấy phòng ngừa làm biện pháp ưu tiên hàng đầu.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất thông qua những ý kiến góp ý và kiến nghị Ban soạn thảo Luật ATVSLĐ và Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét để có thể bổ sung, điều chỉnh làm cho Dự thảo Luật ATVSLĐ càng có chất lượng và hoàn chỉnh hơn trong thời gian tới, trước khi trình ra Quốc hội thảo luận phê duyệt.

(Nguồn tin: Nilp.vn)

Các Tin Tức KhácVideo clip

Dự án mới

Đối tác