Menu

CÂN PHÂN TÍCH

Lượt xem: 2256

Mã sản phẩm

Giá

Liên hệ

Cân phân tích TP 214 - Denver

Khoảng cân: 210 g

Độ lặp: 0.1 mg

Đường kính: 80 mm

Chức năng hiệu chuẩn ngoại 

Bằng quả cân cấp chính xác F1

Thời gian ổn định kết quả cân : 3 s 

Nội hiệu chuẩn

Khoảng cân : 230 g

Độ đọc : 0.1 mg

Đường kính đĩa : 90 mmVideo clip

Dự án mới

Đối tác