Menu

LẤY MẪU, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI

( 30-01-2015 - 04:40 PM ) - Lượt xem: 2454

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI

* Khí thải lò hơi, máy phát điện, lò nấu,...

- TCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- TCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 1 số chất hữu cơ.Video clip

Dự án mới

Đối tác