Menu

LẬP HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

( 29-01-2015 - 10:09 PM ) - Lượt xem: 3438

Trong thời gian qua việc quản lý, theo dõi, đo đạc, lập hồ sơ vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất chưa được quan tâm đúng mức đã gây ra những hậu quả xấu đến tình trạng sức khỏe (bệnh nghề nghiệp) của công nhân và các sự cố đáng tiếc về môi trường.

Theo thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 06/06/2011: hướng dẫn quản lý về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Việc đo đạc phân tích môi trường lao động tại những vị trí công nhân làm việc là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện tối thiểu 1 năm 1 lần.

► Theo thông tư quy định :

I - Quản lý vệ sinh lao động: quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện môi trường lao động, thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường làm việc, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp cho người lao động và năng cao năng suất làm việc cho người lao động.

II - Các yếu tố vệ sinh lao động:

1. Yếu tố vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt.

2. Yếu tố vật lý: ánh sáng, tiếng ồn, rung, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, điện từ trường,...

3. Bụi: gồm bụi toàn phần và bụi hô hấp. Bụi có chứa hàm lượng Silic và hàm lượng bụi không chứa Silic.

4. Yếu tố hóa học: các hơi khí độc trong môi trường làm việc theo từng nghành nghề sản xuất khác nhau phát sinh ra, các chỉ tiêu cho phép của từng loại khí được quy định trong Tiêu chuẩn Vệ Sinh Lao động: Quyết định số 3733/2002/QÐ – BYT.

5. Vi sinh vật gây bệnh, tâm sinh lý người lao động, ...

III - Bệnh nghề nghiệp: là người lao động tiếp xúc trực tiếp phát sinh ra bệnh trong quá trình làm việc.

IV - Đơn vị đo kiểm, kiểm tra môi trường lao động: là đơn vị có đầy đủ cơ sở vật chất, năng lực cán bộ và trang thiết bị đo đạc - phân tích môi trường lao động.

Các Dịch Vụ Khác

Nội dung chưa cập nhật!


Video clip

Dự án mới

Đối tác