Menu

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

( 29-01-2015 - 10:58 PM ) - Lượt xem: 1435

1. Đối tượng thực hiện cam kết bảo vệ môi trường:

Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính Phủ

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

2. Mô tả công việc:

Giai đoạn 1: Khảo sát thu thập số liệu

Giai đoạn Dự án đang trong quá trình xây dựng chưa đi vào hoạt động:

Dựa vào tình hình thực tế, khảo sát, nhận diện, đánh giá các nguồn phát sinh chất ô nhiễm, tải lượng phát sinh và đưa ra biện pháp giảm thiểu, khống chế phù hợp.

Giai đoạn Dự án đã đi vào hoạt động:

Dựa vào ngành nghề sản xuất, quy mô hoạt động cần nhận diện và Dự báo đầy đủ các loại chất thải phát sinh cũng như khối lượng và thành phần. Phát hiện và đánh giá đầy đủ những tác động có thể có khi Dự án đi vào hoạt động đối với môi trường xung quanh.

 Giai đoạn 2: Trình bày và hoàn thiện bản cam kết Bảo vệ môi trường

Trình bày nội dung và hình thức của Bản cam kết theo đúng phụ lục 5.2 thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011.

Giai đoạn 3: nộp phê duyệt

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết Bảo vệ môi trường gồm có:

-         3 cuốn Bản cam kết Bảo vệ môi trường

-         1 cuốn Phương án đầu tư

Cơ quan nộp phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện – Phòng Tài nguyên Môi trường nơi Dự án hoạt động.

Đối với các Doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp – Khu chế xuất tại TP.HCM nộp Hepza.Video clip

Dự án mới

Đối tác